Termer i Black Jack

Kortleken

I Black Jack använder man alltid hela kortlekar (alla 52 kort) utan jokrar. De flesta kort (2-10) har värdet som visas på kortet. Man använder ofta flera kortlekar, hur många varierar men ofta mellan 6-8 kortlekar.

Ess

Esset har två värden, 1 och 11. När man ett ess räknas alltid det mest fördelaktiga värdet.

Ram

Ram är ett uttryck för kort med värdet 10. Det är tior, knektar, damer och kungar.

Kortsko

Under spelet ligger korten i en kortsko. Dealern har korten därifrån.

Kuperkort

Kortet ligger bland de bakersta korten i kortskon. När kuperkortet dras är det dags att blanda. Man spelar färdigt given och sedan tar dealern ut resterande korten ur kortskon och blandar. En spelare får sedan kuperar leken och dealern lägger sedan tillbaka korten i kortskon och spelet börjar igen.

Giv

En giv är en spelomgång. En giv pågår från att första kortet tagits ur från kortskon till att alla vinster delats ut och korten samlats in.

Grundgiv

Det är de två första korten som delas ut till varje spelare (eller snarare varje box som deltar i spelet). Dealern ger först ut ett kort på vardera box från höger till vänster, ett till sig själv och sedan ett kort till på vardera box (men inget till sig själv). Det är grundgiven. Efter det får varje spelare valet om denne vill ta fler kort eller stanna på sin box/sina boxar.

Marker

Vid många Black Jack-bord används marker för att delta i spelet. Likt poker löser man in pengar mot marker som man sedan spelar med. Man spelar genom att man lägger in en insats på en ruta, eller i box som det kallas. Man har sedan den boxen hela given. På nätcasinon fungerar det dock ofta på andra sätt. Men med likheten att man löser in pengar, som är på ett konto, för att kunna spela.

Insats

Pengarna (eller markerna) som man lägger in för att spela. Man måste lägga in en insats för att vara med och spela på en giv. Man spelar en hand per box och lägger in insatser på så många boxar som man vill spela (i den mån som det finns lediga). Man kan ibland under spelets gång välja att lägga in extra pengar och då exempelvis dubbla insatsen. Det beror på vilka kort man har och vilket casino man spelar på.

Minimiinsats och maxinsats

Minimiinsats är det man minst måste satsa för att vara med att spela. Maxinsats är det man max får satsa. Det skiljer sig åt mellan olika bord och olika casinon.

Hand

De kort som man har och spelar med. Varje giv får varje box som har en insats kort som man kan spela på. Detta kan kallas hand. När man pratar om totala värdet på ens kort refererar man ofta till att man har en bra eller dålig hand. Exempelvis om man får en sjua och en åtta har man en dålig hand. Har man däremot två ramar så man har 20 har man en bra hand. Har man 15 och tar ett kort till och får en sexa så man har 21 har man också en bra hand.

Black Jack

Det är den bästa handen man kan få. Det är när man får 21 på grundgiven

Åldersgräns

Åldersgränsen för att spela varierar. I Sverige är det exempelvis 18 och i USA är det 21.